Politica

PNL Calarasi: Ciprian PANDEA- loc 1 SENAT/“Am sustinut mediul de afaceri calarasean si voi continua acest demers prin investitii guvernamentale in dezvoltarea infrastructurii in fiecare localitate din judet” !

 

Autor: Mihai Palangeanu

 

 

CIPRIAN PANDEA 33 de ani
candidat PNL pentru Senatul Romaniei
“Faceti un pas „si drumul va aparea singur! “

 

 

 

 

Ciprian Pandea, unul dintre cei mai cunoscuti tineri politicieni calaraseni, a reusit, din pozitia de reprezentant in Guvernul Romaniei, sa castige respectul majoritatii liderilor comunitatilor locale din judet. A obtinut din partea Partidului National Liberal sansa de a fi alaturi de comunitatile locale si din postura de senator, deschizand lista PNL Calarasi pentru Senatul Romaniei.
Cariera sa politica are ca fundament, in primul rand, educatia, studiile sale completandu-se cu un doctorat obtinut in specializarea universitara pe care a urmat-o.

 

 

 

 

 

Astfel, tot ce a realizat pana acum s-a bazat pe principiile pe care le-a cultivat in familie, dar si prin educatia pe care si-a dezvoltat-o.
“Am sustinut mediul de afaceri calarasean si voi continua acest demers prin investitii guvernamentale in dezvoltarea infrastructurii in fiecare localitate din judet. Dezvoltarea Calarasiului inseamna o economie locala puternica si de aceea, din pozitia de senator, prioritatea mea va fi aceea a promovarii unor initiative legislative care sa vina in sprijinul mediului de afaceri. Misiunea mea principala, insa, va fi cea de restabilire a increderii calarasenilor in Institutia Parlamentului Romaniei. Voi fi alaturi de comunitatile locale, indiferent de culoarea politica, voi fi in permanent contact cu fiecare calarasean care va avea nevoie de ajutorul meu!” — Ciprian Pandea, candidat PNL pentru Senatul Romaniei

 

 

„DEZVOLTAM CALARASIUL”
Obiective generale. Viziune. Misiune. Perspectiva. Directii de actiune.
 Calarasiul educat: Investitii in educatie, scoli dotate, sigure si moderne:
• infrastructura scolara moderna, mijloace didactice adecvate, care utilizeaza tehnologiile informarii si comunicarii;
• cresterea participarii la educatie de calitate, de la cresa pana la absolvirea unei forme de invatamant care sa asigure acces pe piata muncii sau tranzitia catre invatamantul universitar;
• adaptarea invatamantului vocational la traditia economica din zona (scoli de meserii);
• reducerea absenteismului, a riscului de abandon scolar, pentru diminuarea fenomenului de violenta, privind cresterea sigurantei elevilor in mediul scolar;
• o alimentatie sanatoasa pentru copii in scoli;
• Educatie prin cultura: Dezvoltarea patrimoniului cultural. Reabilitarea mostenirii culturale. Infiintarea de centre culturale multifunctionale.
 Calarasiul sanatos: Investitii in sanatate. Reabilitarea infrastructurii spitalicesti:
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea spitalelor din judet, pentru a asigura conditii optime actului medical si pentru a asigura accesul cetatenilor la servicii de sanatate la nivelul intregului judet;
• asigurarea unor conditii mai bune, cu atragerea de fonduri europene, in vederea infiintarii de policlinici si cabinete medicale in zonele defavorizate sau in proximitatea unei zone populate de un numar semnificativ de cetateni care nu beneficiaza de acces facil la servicii medicale;
• infiintarea de centre medico-sociale multifunctionale.
 Calarasiul modernizat:
• Dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea sistemului rutier judetean.
• Dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii localitatilor, cu introducerea si extinderea retelelor de utilitati (gaze).
• Stimularea crearii de not locuri de munca, cu incurajarea capitalului autohton, prin atragerea investitiilor straine directe. Sprijinirea angajatorilor, pentru a incadra in munca persoane provenite din randul somerilor;
• Sustinerea mediului de afaceri, prin incurajarea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, precum si prin stimularea activitatii de inovare, cercetare si dezvoltare;
• Sprijinirea mediului de afaceri. Dezvoltare durabila prin antreprenoriat. Regenerarea spatiului urban.
• Bugete cheltuite rational si responsabil, in folosul comunitatii.
• Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor Uniunii Europene.
• Continuarea eforturilor de implementare a proiectelor concrete din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii, cu o mai buna valorizare a acestui instrument pentru dezvoltarea regiunilor beneficiare
• O administratie digitalizata in care promptitudinea functionarilor sa fie resimtita de catre cetateni;
• Dialog constructiv intre autoritatile publice locale, mediul de afaceri si ONG-uri, in scopul atragerii de investitori straini.
✓ Calarasiul turistic:
• Calificarea fortei de munca in domeniul turismului si cresterea numarului de straini care sä viziteze anual judetul.
• Formarea profesionala a fortei de munca in domeniul turismului;
• Cresterea atractivitatii ofertei turistice prin investitii in infrastructura de utilitati publice.
• Sustinerea dezvoltarii infrastructurii de turism intr-un mod coerent, Orland cont de protejarea ecosistemelor sensibile, precum si de nevoile manifestate de piata de turism judeteand.
• Dezvoltarea localitatilor cu potential turistic care pot valorifica zonele naturale
protejate si celelalte resurse ale judetului.
• Dezvoltarea infrastructurii de agrement. Diversificarea activitatilor de agrement in zona plajelor amenajate in Municipiile Calarasi si Oltenita
• Conservarea patrimoniului natural. Mediu inconjurator protejat, curat si sigur.
• Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea – port turistic de agrement.
• Sprijinirea turismului ecumenic.
✓ Calarasiul agricol:
• Cresterea puternica a sectorului agriculturii si dezvoltarii rurale, ca sursa importanta pentru dezvoltarea economics a Orli, sporirea veniturilor agricultorilor si recastigarea pietei interne
• Investitii in domeniul irigatiilor si pentru stimularea utilizarii eficiente a apei, in scopul cresterii substantiale a suprafetelor cu potential productiv, dar mai ales in scopul accesului agricultorilor la apa de irigatii si protectiei culturilor;
• Asigurarea securitatii alimentare a cetatenilor;
• Asigurarea apararii sanatatii animalelor sigurantei alimentelor de origine animals si nonanimala, protectiei si bundstarii animalelor si protectiei mediului;
• Programe multianuale de sustinere pentru produse deficitare;
• Acordarea in timp util a subventiilor pentru agriculture;
• Cresterea absorbtiei fondurilor europene destinate agriculturii;
• infiintarea de centre de colectare si procesare pentru legume/fructe si pentru unele produse de origine animala;
• Promovarea unei agriculturi performante prin sustinerea produsele ecologice si traditionale din judet;
• Promovarea produselor traditionale;
• Fructificarea potentialului agricol concomitent cu dezvoltarea zonelor rurale;
• Accelerarea si maximizarea absorbtiei fondurilor europene in scopul atingerii unei rate de eroare cat mai mici in ceea ce priveste controalele administrative si in teren pentru platile pe suprafata;
• Perfectionarea mecanismelor interne de management pentru realizarea unei constructii
• institutionale performante, comparabile cu cele din tarile Uniunii Europene in directiile management, cadru normativ, structuri organizatorice, profesionalizarea personalului, cooperarea institutionala si interinstitutionala;
• Apararea intereselor financiare ale Romaniei si Uniunii Europene prin optimizarea fluxului procedural aferent activitatii de identificare, constatare, inregistrare si urmarire a recuperarii creantelor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agriculture Centrul Judetean Calarasi;
• Imbunatatirea informarii fermierilor privind masurile de sprijin;
• Promovarea unei agriculturi performante prin sustinerea produselor ecologice si traditionale romanesti;
• Implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala,
• Dezvoltarea comunitatilor din mediul rural prin cresterea rolului grupurilor de actiune Sprijin in organizarea producatorilor agricoli, inclusiv prin intarirea
serviciilor de consultants si consiliere;
• Finalizarea reformei funciare.
 Calarasiul regenerat energetic. Politici in domeniul energiei:
• Eficientizarea sistemului energetic in scopul cresterii calitatii vietii cetatenilor si imbunatatirii calitatii mediului inconjurator.
• Incurajarea programelor de eficienta energetica prin identificarea de noi fonduri de investitii;
• Mentinerea unui mix energetic prin diversificarea surselor si tehnologiilor de producere a energiei, promovarea energiilor din surse regenerabile si a tehnologiilor de conversie, cu emisii reduse de carbon pentru energie electrica, incalzire si racire;
• Incurajarea infiintarii de culturi energetice in scop industrial;
• Monitorizarea indeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE in domeniul reducerii emisiilor de gaze ce produc efect de sera;
• Cresterea calitatii serviciilor energetice in domeniile iluminatului public, transportului in comun, alimentarii cu energie termica, precum si in promovarea surselor regenerabile de energie.
• Investitii in retele de medie si joasa tensiune in localitati urbane si rurale.
 Calarasiul protejat. Respect pentru mediul inconjurator:
• Asigurarea unui management durabil al apelor. Gestionarea infrastructurii de apa si apa uzata prin investitii in retelele de apa curenta si canalizare din mediul urban si rural;
• Reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii aerului;
• Managementul deseurilor si substantelor periculoase;
• Protectia solului. Gestionarea siturilor contaminate;
• Conservarea biodiversitatii si utilizarea durabild a componentelor sale;
• Imbunatatirea gradului de educare si constientizare, informare, consultare si participare a tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul;
• Integrarea politicii de mediu in celelalte politici sectoriale si aplicarea principiilor dezvoltdrii durabile. Prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de sigurantd a cetatenilor,
• Prevenirea si gestionarea inundatiilor;
• Dezvoltarea durabild a padurilor prin extinderea suprafetelor de paduri, cresterea eficientei serviciilor de mediu oferite de acestea, combaterea despaduririlor si asigurarea diminuarii taierilor ilegale de masa lemnoasa,
• Imbunatatirea calitatii vietii prin asigurarea unui mediu sanatos in cadrul comunitatilor.
✓ Calarasiul conexat : modernizarea infrastructurii de transport:
• Asigurarea infrastructurii si serviciilor in transport, ca suport al activitatii economice si sociale pentru imbundtatirea calitatii vietii;
• Modernizarea si dezvoltarea transportului in judet prin investitii in infrastructurii de transport regionala si locala in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
• Valorificarea proiectelor de infrastructure actuale sau aflate in derulare si gasirea de solultii de transport noi, performante;
• Dezvoltare regionala echilibrata prin dezvoltarea retelei de transport rutier (drumuri publice judetene).
• Accesarea cu prioritate a fondurilor europene si fondurilor extrabugetare in finantarea lucrarilor de infrastructura rutiera;
• Sistem eficient de gestionare a drumurilor plubice prin repararea, intretinerea curenta si periodica a acestora; scaderea numarului de interventii si a cheltuielilor de exploatare; organizarea sistemului de retele stradale in concordanta cu tendintele de dezvoltare;
• Exploatarea, intretinerea si modernizarea retelei de drumuri nationale si ce strabat teritoriul judetului;
• Cresterea gradului de siguranta rutiera prin reducerea numarului de victime din accidentele de circulatie