Politica

Fostul SUBPREFECT Dumitru Nicolae a fost numit Inspector Sef ITM Calarasi !

 

 

În data de 12.05.2022, o delegaţie din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, a avut o întâlnire pe platforma SIDERCA, cu angajatorii, lucrătorii şi reprezentanţii sindicatului din domeniul metalurgiei. Această întâlnire a avut ca motto „CONŞTIENTIZARE ASUPRA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN ACTIVITĂŢILE DE MANIPULARE ŞI DEPOZITARE A PRODUSELOR DIN INDUSTRIA METALURGICĂ”, fiind motivată de misiunea Inspecţiei Muncii, în promovarea politicilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, în adoptarea unei culturi privind prevenirea şi protecţia, la riscurile identificate la aceste locuri de muncă.

 

 

În deschiderea acestei acţiuni domnul Nicolae DUMITRU – inspector şef I.T.M. Călăraşi, a prezentat situaţia din ultimele 12 luni, arătând că în acest domeniu s-a înregistrat un număr crescut de evenimente, având consecinţe de accidente de muncă. Majoritatea evenimentelor s-au produs în zonele de depozitare a produselor finite.
Domnul Nicolae DUMITRU, a prezentat în continuare poziţia Inspecţiei Muncii, privind conştientizarea lucrătorilor asupra riscurilor privind securitatea şi sănătatea lor în muncă, de importanţa de implementare a măsurilor care să prevină şi să protejeze de riscuri angajaţii proprii dar şi lucrătorii de la firmele externe.

 

 

 

Domnul Ionel STAN – inspector şef adjunct al compartimentului C.S.S.M. al I.T.M. Călăraşi, dezvoltă această temă prin exemple de bună practică.
Domnul Valentin DRĂGĂNESCU – inspector de muncă în cadrul compartimentului C.S.S.M. al I.T.M. Călăraşi, a prezentat o statistică privind evenimentele înregistrate pe ultimele 12 luni, subliniind în mod deosebit cauzele care le-au produs.

 

 

 

S-a mai discutat despre măsurile necesare în vederea asigurării prevenirii şi protecţiei riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, adaptate condiţiilor de muncă specifice unităţii, după cum urmează: măsuri organizatorice – dacă personalul din serviciul de prevenire şi protecţie este de ajuns, modul de pregătire profesională a lucrătorilor, instruirea lor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii, modul în care se verifică dacă lucrătorii au înţeles această instruire, modul în care se verifică aplicarea instruirii primite, dacă instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă sunt specifice posturilor de lucru, modul de recrutare a salariaţilor – existenţa unei politici de resurse umane, măsuri tehnice de eliminere, reducere sau înlocuire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, etc.

 

 

 

Participanţii din partea angajatorilor, au intervenit în dezbatere prin exemple practice din zonele lor de competenţă. Totodată, au motivat faptul că societăţile lor sunt în reorganizare şi modernizare, noii angajaţi au o pregătirea slabă, iar vechimea celor implicaţi în evenimentele din zona de depozitare, este de sub 6 luni.
În final, s-au primit asigurări, că în cel mai scurt timp posibil, se vor lua măsuri care vor îndrepta toate neconformităţile identificate în desfăşurarea acţiunii.