Politica

Deputat Emil DUMITRU : Conferința LEADER UE-Moldova !

 

Sunt onorat să particip la Conferința 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐔𝐄-𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚, organizată în cadrul programului 𝐄𝐔𝟒𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚:𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞, o inițiativă emblematică a Uniunii Europene axată pe dezvoltarea comunităților, un eveniment organizat la Palatul Republicii Moldova din Chișinău ce reunește reprezentanți ai 48 de GAL-uri din Republica Moldova și colegi internaționali, membri ai GAL-urilor din Europa, precum și reprezentanți ai diferitelor părți interesate, inclusiv autorități din UE și non-UE.

În calitate de vicepreședinte al Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din cadrul Camera Deputaților, reiterez deschiderea României de a susține constant Republica Moldova în dezvoltarea cu succes a instrumentului LEADER.

 

 

Întotdeauna între România și Republica Moldova a existat o colaborare strânsă, România fiind mereu un partener de încredere, oferind și exemple de bune practici, cum este și acum cazul programului LEADER.
Susțin inițiativa de organizare, întrucât apreciez că abordarea LEADER este un instrument cheie în creșterea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale și reducerea disparităților dintre urban-rural.

 

 

 

Grupurile de Acțiune Locală (GAL) reprezintă soluția concretă pentru transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se înscrie în această nouă abordare privind dezvoltarea satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în zonele rurale și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestora.

 

GAL-ul reprezintă un motor pentru comunitatea rurală care pune laolaltă interesele oamenilor și îi aduce să lucreze împreună pentru un scop comun: îmbunătățirea condițiilor de trai din propria comunitate. GAL-urile acoperă o suprafață de 211.000 Km2, reprezentând 92% din suprafața totală eligibila LEADER. Populația totală acoperită la nivelul strategiilor de dezvoltare locală este de 9.793.458 locuitori, reprezentând 86% din populația totală eligibilă LEADER.

 

Strategiile de Dezvoltare Locală acoperă la nivelul teritoriului României un număr de 2.735 comune și 142 de orașe.
Pentru a sprijini acest demers este necesară stimularea parteneriatelor, a transferului de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung.

 

 

 

Prin Planul Național Strategic (PNS) – intervenția LEADER beneficiază de o alocare de 500 mil. Euro. Implementarea viitoarelor Strategii de Dezvoltare Locală LEADER vizează mai multe tipologii de intervenții care au aplicabilitate la nivel local și care la rândul lor răspund unor nevoi diverse, în special celor legate de dezvoltarea locală. În plus, prin PNS 2023-2027 există posibilitatea aplicării mecanismului multifond, ceea ce va permite susținerea unor strategii integrate prin care GAL-urile vor avea acces și la o alocare de 163 milioane euro din cadrul FSE+, pentru rezolvarea problemelor de ordin social de la nivel local.

 

Cooperarea prin LEADER este o modalitate de a îmbunătăți perspectivele locale, prin colaborarea dintre Grupurile de Acțiune Locală, autoritățile de management și autorități publice din alte regiuni sau țări și de a obține acces, prin schimbul de experiență, la informații noi și idei de bune practici.

 

Pentru GAL-urile din România, dar și pentru cele din Republica Moldova, cooperarea transnațională reprezintă o oportunitate excelentă pentru a avea acces la experiențele existente în alte state europene și de a se conecta și integra în comunitatea europeană LEADER.